Afschaffing extra heffingsvrijvermogen ouderen

Met ingang van 2016 vervalt het extra heffingsvrije vermogen voor ouderen, de zogenaamde ouderentoeslag. Dit lijkt een kleine wijziging maar voor de ouderen met vermogen kan dit vervelende financiële gevolgen hebben.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Meer inkomstenbelasting betalen
  • Minder toeslagen ontvangen
  • Hogere eigen bijdragen

Met deze wijziging wordt de belastingheffing over vermogen voor iedereen gelijkgetrokken.

Tot en met 2015 geldt er een extra heffingsvrij vermogen van € 14.118 of € 28.236 per persoon als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of u bereikt deze leeftijd in 2015
  • Uw inkomen uit werk en woning is minder dan € 20.075 en
  • Uw vermogen per 1 januari 2015 is hoger dan € 21.330 of het gezamenlijke vermogen van u en uw partner is meer dan € 42.660

De ouderentoeslag is afhankelijk van het inkomen uit werk en woning. Onderstaande tabel verduidelijkt dat.

Uw inkomen uit werk en woning bedraagt meer dan Maar niet meer dan Bedraagt de ouderentoeslag
0 € 14.431 € 28.236
€ 14.431 € 20.075 € 14.118
€ 20.075 € 0

Aan de hand van twee voorbeelden zullen wij de gevolgen verduidelijken.

Voorbeelden:

Uw vermogen per 1 januari 2015 bedraagt € 35.000. U heeft recht op het heffingsvrije vermogen van € 21.330. U heeft de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en uw inkomen uit werk en woning bedraagt € 15.000 hierdoor heeft u recht op een ouderentoeslag ter grootte van € 14.118. Per saldo bent u over uw vermogen in 2015 derhalve geen belasting verschuldigd.

Met ingang van 2016 heeft u geen recht meer op de ouderentoeslag en bent u over een bedrag van € 13.670 (35.000-21.330) belasting verschuldigd. De verschuldigde belasting bedraagt € 164 (13.670×4%x30%).

Het verzamelinkomen wat bepalend is voor de diverse toeslagen wordt € 546 hoger. Dus de eventuele toeslagen worden lager.

Wanneer u een partner heeft kan het als volgt uitwerken:

Het vermogen van u beiden bedraagt € 150.000. Omdat u een partner heeft bestaat er in totaal recht op een heffingsvrij vermogen van € 42.660 (2×21.330). U en uw partner hebben beiden de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en het inkomen uit werk en woning van u beiden afzonderlijk is minder dan € 14.431 hierdoor heeft u beiden recht op een oudertoeslag ter grootte van € 28.236. De totale ouderentoeslag bedraagt derhalve in 2015 € 56.472.

In 2016 betaalt u hierdoor over € 56.472 meer inkomstenbelasting wat neerkomt op € 677.

Het verzamelinkomen wordt in dit voorbeeld € 2.258 hoger.

Wanneer u vragen heeft over de afschaffing van de extra verhoging heffingsvrijvermogen ouderen twijfel dan niet en neemt u geheel vrijblijvend contact op met een van onze (belasting)adviseurs. Ook voor overige vragen kunt u gerust vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bericht auteur

Plaats een Reactie