Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting makkelijk? Of denkt u er te makkelijk over?

De belastingdienst heeft de aangiftebrieven 2014 weer verstuurd en de kans is groot dat ook u een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 heeft ontvangen. Ondanks de slogan van de belastingdienst “leuker kunnen wij het niet maken, maar wel makkelijker”,  zijn er veel Nederlanders die als een huis opzien tegen het invullen van de aangifte.

Sinds enige tijd kunt u echter gebruik maken van de zogenaamde vooraf ingevulde aangifte. Dit komt er op neer dat u met uw DigiD kunt inloggen op de site van de belastingdienst en daar, de reeds bij de belastingdienst bekende gegevens, kunt downloaden. De gegevens die bekend zijn bij de belastingdienst zijn onder andere: uw inkomsten uit vroegere en tegenwoordige arbeid, de WOZ-waarde, hypotheek en uw banksaldi. Dit lijkt natuurlijk erg handig en makkelijk, maar de ervaring leert dat op deze manier wellicht voor de hand liggende aftrekposten worden vergeten. Afgezien nog van het feit dat de bekende gegevens niet altijd compleet zijn. Tevens kunt u door het niet claimen van diverse aftrekposten geld laten liggen.

Ondanks dat de aftrekposten de afgelopen jaren zijn beperkt zijn er wel degelijk nog mogelijkheden om belasting te besparen.

Enkele voorbeelden van situaties waaraan u kunt denken zijn:

Wanneer u in 2013 of in de eerste helft van 2014 gezinsuitbreiding heeft gekregen van uw eerste kind dan kunt u bij de aangifte over 2014 onder bepaalde voorwaarden diverse heffingskortingen claimen. Denk hierbij aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderschapsverlofkorting (2014 voor het laatst).

Wanneer u samen met uw partner aangifte doet dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bepaalde aftrekposten over uw beiden te verdelen. Met deze optimalisatie kunt u de aangifte zo fiscaalvriendelijk mogelijk maken.

Wanneer u bent gescheiden en voor uw kinderen –en/of partner alimentatie betaalt kunt u hiervoor aftrek claimen als u aan de geldende voorwaarden voldoet. Kosten levensonderhoud kunnen in 2014 voor het laatst een aftrekpost opleveren.

Ook wanneer u geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen kan het in bepaalde gevallen toch lonen om aangifte te doen. Hierbij kunt u denken aan de situaties waarbij uw partner de kostwinner is en u bijvoorbeeld voor de kinderen zorgt. In deze gevallen heeft de niet (betaald) werkende  partner wel recht op de algemene heffingskorting.

U doet er goed aan een kundige (belasting)adviseur te raadplegen en uw aangifte door hem te laten verzorgen. In veel gevallen wegen de kosten ruim op tegen de belastingbesparing.

Vanzelfsprekend zijn de adviseurs van Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs bereid samen met u te bekijken of er belastingbesparende mogelijkheden zijn. U kunt hiertoe vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Bericht auteur

Plaats een Reactie