Ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 ontstaat er al een vast contract na drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar. Er zijn uitzonderingen in de wet opgenomen, bijvoorbeeld voor jongeren met een bijbaantje. Maar dit is wel afhankelijk van het aantal uren en de leeftijd.

Bijbaantje

De ketenregeling geldt niet voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Dit is meestal een bijbaantje naast school of opleiding.

Op het moment dat de medewerker 18 jaar wordt, gaat voor de medewerker de ketenregeling lopen. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst op de dag waarop hij 18 jaar wordt, de eerste arbeidsovereenkomst in ‘zijn’ keten is. De termijn van twee jaar gaat lopen vanaf de dag dat de medewerker 18 jaar wordt.

Opleiding en werk

BBL. De Ketenregeling geldt niet voor medewerkers die werkzaam zijn in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Educatie & CAO. De ketenbepaling geldt evenmin voor aangewezen arbeidsovereenkomsten in een cao die zijn aangegaan vanwege opleiding van de werknemer, voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van deze opleiding.

Bestuurders

De ketenbepaling geldt ook niet voor de bestuurders van een rechtspersoon (BV , NV, Vereniging) waarvoor bij schriftelijke overeenkomst ten nadele van de ketenbepaling kan worden afgeweken. Er mag alleen afgeweken worden van de maximale periode van twee jaar en niet van het maximaal aantal contracten.

Bericht auteur

Plaats een Reactie