Voorgenomen beleid autobelastingen 2017 tot 2020

In stappen wil het kabinet het huidige systeem van belastingheffingen wijzigen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten genomen:

  • Efficiënter en groener;
  • Stabieler en
  • Eenvoudiger

Na het stellen van Kamervragen inzake de autobelasting op de zogenaamde plug-in hybride auto’s waarin de CO2 uitstoot ter discussie is gesteld is er inmiddels een nieuw beleid gepresenteerd inzake het beleid met betrekking tot de autobelastingen.

In hoofdlijnen omvat het nieuwe beleid autobelastingen de volgende punten:

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor 2020 met in totaal 12%
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor personenvoertuigen, voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s geldt echter een verhoging
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van vier naar twee
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s
  • Vermindering van de fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s

Het algemene bijtellingspercentage zal de komende jaren trapsgewijs verlaagd worden naar 22%. De huidige bijtellingspercentages van 0, 7, 14 en 20% komen hiermee te vervallen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Jaar
% bijtelling 0 gram/km
% bijtelling 1-50 gram/km
% bijtelling 51-106 gram/km
% bijtelling >106 gram/km
2016
4%
15%
21%
25%
2017
4%
18%
21%
25%
2018
4%
19%
21%
25%
2019
4%
22%
22%
22%
2020
4%
22%
22%
22%

Als in een bepaald jaar een auto met een eerste tenaamstelling een verlaagd bijtellingspercentage heeft dan geldt dit percentage gedurende 60 maanden.

Wanneer er bijvoorbeeld in 2015 een auto ter beschikking gesteld wordt met een bijtellingspercentage van 14% dan hoeft er in 2019 derhalve geen 22% bijgeteld te gaan worden maar slechts 14%. In bepaalde gevallen kan het dus fiscaal aantrekkelijk zijn om nog in 2015 een nieuwe auto aan te schaffen en zo voor een periode van 60 maanden van een gunstiger bijtellingspercentage gebruik te maken.

Op 9 juli zijn er door de Kamer maar liefst 72! vragen gesteld naar aanleiding van de Autobrief II het laatste woord over het voorgenomen beleid is derhalve nog niet gesproken.

Wanneer u door deze voorgenomen herziening met vragen zit twijfel dan niet en neemt u geheel vrijblijvend contact op met een van onze (belasting)adviseurs.

Bericht auteur

Plaats een Reactie