Wijziging ontslagbesluit payrollcontracten per 1 januari 2015

Het ontslag van een payrollwerknemer veranderd. U als inlener heeft een contract met de payrollwerkgever en deze payrollwerkgever heeft op zijn beurt een contract met de werknemer. Als u als inlener het contract opzegt, moet de payrollwerkgever op zijn beurt de werknemer ontslaan.  In het verleden kreeg de payrollwerkgever meestal zonder problemen een ontslagvergunning.

Het ontslagbesluit is aangepast om de payrollwerknemer eenzelfde ontslagbescherming te bieden als de gewone werknemer. Voor de beoordeling van een ontslagaanvraag door een payrollwerkgever worden de omstandigheden bij de opdrachtgever/inlener bepalend.

De verwachting is dat payrollbedrijven hun contracten zullen aanpassen om hun risico af te wentelen op u als inlener.

Het enkel beëindigingen van een payrollovereenkomst door de inlener is voortaan niet meer genoeg om een ontslagvergunning  te verstrekken aan de payrollwerkgever. Het UWV toets of de situatie bij u als inlener zodanig is dat een ontslagvergunning op zijn plaats is. ook al is de werknemer niet bij u als inlener in dienst, toch is de situatie bij u doorslaggevend.

Als u als inlener de overeenkomst met de het payrollbedrijf wilt opzeggen om dat u minder heeft zal  het payrollbedrijf alleen een ontslagvergunning krijgen als hij aannemelijk kan maken dat het ontslag van de werknemer noodzakelijk is voor uw doelmatige bedrijfsvoering. Daarnaast is uw bedrijf het uitgangspunt voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

Als het UWV dan de ontslagvergunning aan het payrollbedrijf verstrekt, verbindt het daaraan de voorwaarde dat u als inlener eerst de betreffende werknemer benadert als u binnen 26 weken na verlening van de ontslagvergunning weer iemand wilt aannemen of inhuren voor hetzelfde werk.

Bericht auteur

Plaats een Reactie