Een belastingcontrole is voor veel MKB-ondernemers nog altijd niet gewenst vanwege de energie, de tijd en het geld die zo’n controle vaak kost. Dankzij het zogenaamde Horizontaal Toezicht heeft de ondernemer nu meer duidelijkheid en zekerheid over de door de accountant ingediende aangiften. Kieskamp Accountants uit Epe tekende in 2012 een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. De eerste ervaringen zijn goed en worden ook door cliënten als positief ontvangen. In voorkomende gevallen wordt vooraf duidelijkheid gekregen door vooroverleg met de belastingdienst. Vooroverlegsituaties worden binnen een paar weken afgehandeld, zodat er ook snel duidelijkheid is. De ingediende belastingaangiften worden binnen 6 weken definitief opgelegd, waardoor er zekerheid is over de aangiften. In geval van verliesverrekening of middeling heeft dit als bijkomend voordeel dat het belastinggeld waar de cliënt recht op heeft snel wordt uitgekeerd door de belastingdienst.

Met Horizontaal Toezicht heeft u duidelijkheid vooraf en geen gedoe achteraf.