Vanaf de  aanvang van het ondernemerschap tot aan beëindiging daarvan komt u voor vraagstukken te staan waarbij de keuze die u maakt heel vaak ook fiscale consequenties met zich meebrengt. Onze fiscalisten denken daarin mee om altijd voor u de meest fiscaal vriendelijke keuze te maken. Dit kan zijn bij de keuze van de ondernemingsvorm of bij het vaststellen van uw salaris wanneer u een besloten vennootschap heeft. Is lenen van uw eigen besloten vennootschap aantrekkelijk ? Maar ook wanneer u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma of maatschap heeft. Wanneer moet u investeren en voor hoeveel geld. Het is ook verstandig om een investeringsplan te maken om op deze manier zo optimaal mogelijk van alle fiscale voordelen te genieten. Bij bedrijfsopvolging / herstructureringen begeleiden wij u bij uw keuze om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die er in dit soort trajecten zijn. Tevens zullen wij bij het samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of erfbelasting met u afstemmen welke aftrekposten er in uw geval in aftrek kunnen worden gebracht.

Aaltje Berkhoff-Toorn

Belastingadviseur

berkhoff@schoonebeekkieskamp.nl

Door de samenwerking van Schoonebeek Accountants & Adviseurs te Epe (zie  www.schoonebeek.nl) met Kieskamp Accountants onder de gezamenlijke naam Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs staan er diverse specialisten tot onze beschikking waaronder een fiscalist.

Mr. Pieter Walsweer

p.walsweer@schoonebeek.nl