Voor Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs is het bieden van kwaliteit één van de kernwaarden van ons bestaan. Het nastreven van kwaliteit wordt bij ons op verschillende manier geuit:

Een heldere werkwijze
Vanaf het eerste contactmoment, dragen wij zorg voor een heldere communicatie, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten. We beginnen daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarin wij uw wensen inventariseren. Op basis van dit gesprek geven we een advies over het te volgen pad. Daaronder valt bijvoorbeeld het maken van een tijdsplanning en duidelijke afspraken, zodat beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben.

Toegankelijke en open relatie met klanten
Iedere klant heeft een vaste contactpersoon. Deze behandelt de cliënt en heeft hier ook de eindverantwoordelijkheid over. In overleg kan deze contactpersoon andere medewerkers binnen ons kantoor inschakelen voor vragen. Onze werkwijze is gebaseerd op een open en directe relatie met onze klanten, terwijl het interne overleg via korte lijnen loopt. Andere zaken die bij onze dienstverlening van belang zijn, zijn betrokkenheid bij onze klanten, flexibiliteit en duurzaamheid in onze relatie naar klanten.

Scholing en opleiding voor werknemers
Regelmatige (bij)scholing is een vereiste om de werkzaamheden binnen ons werkveld goed uit te kunnen voeren. Kennis van de veranderingen in wet- en regelgeving en een goede beheersing van de vaktechniek wordt gewaarborgd via het opleidingenaanbod van diverse kwalitatief hoog aangeschreven aanbieders van opleidingen en cursussen.

Kwaliteitsmanagement
Om te waarborgen dat onze dienstverlening op vaktechnisch verantwoorde wijze plaatsvindt, is binnen ons kantoor een handboek kwaliteit van kracht. In dit handboek zijn de richtlijnen vastgelegd die ondersteunend en richtinggevend zijn voor onze dienstverlening aan klanten. Daarnaast hebben wij een aantal procedures en werkprocessen in hoofdlijnen uitgewerkt die voor een goede kantoororganisatie onontbeerlijk zijn. Periodiek wordt ons kantoor op kwaliteit getoetst door onze beroepsorganisatie, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Onderdeel van de eisen van de NBA zijn bijvoorbeeld de klachten- en klokkenluidersregeling en de aanwezigheid van een compliance officer.

Netwerk
In ons werk hebben wij vaak te maken met advocaten, notarissen, banken en verzekeraars. Zij zijn belangrijke spelers in de zakelijke dienstverlening en wij hebben hen ook regelmatig nodig als wij werkzaamheden voor onze cliënten verrichten. Daarom is het goed om te weten dat wij zeer goede contacten hebben deze met verschillende dienstverleners. Hiermee kunnen wij snel en flexibel reageren bij kwesties die wij niet zelf kunnen oplossen, maar waarbij wij de expertise van anderen nodig hebben. Wilt u bijvoorbeeld een B.V. oprichten, dan kunnen wij snel overleggen met meerdere notarissen om de oprichting te realiseren. Heeft u een juridische kwestie waar u niet uit komt, dan kunnen wij - indien wij hier zelf niet uit kunnen komen - de contacten met een aantal advocaten die u bij kunnen staan. Wat betreft bankzaken en financieringen hebben wij ook zeer goede contacten met verschillende banken. Hierdoor kunnen wij snel in contact komen met de juiste mensen.

Branche- en beroepsorganisaties
Om de kwaliteit en de continuïteit van kennis te bewaken, zijn wij lid van de volgende branche- en beroepsorganisaties:   

  • Auxilium Adviesgroep
  • Extendum
  • Fiscount Adviesgroep
  • NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
Werkwijze
Een heldere werkwijze

Vanaf het eerste contactmoment, dragen wij zorg voor een heldere communicatie, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten. We beginnen daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarin wij uw wensen inventariseren. Op basis van dit gesprek geven we een advies over het te volgen pad. Daaronder valt bijvoorbeeld het maken van een tijdsplanning en duidelijke afspraken, zodat beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben.

Relatie met klanten
Toegankelijke en open relatie met klanten

Iedere klant heeft een vaste contactpersoon. Deze behandelt de cliënt en heeft hier ook de eindverantwoordelijkheid over. In overleg kan deze contactpersoon andere medewerkers binnen ons kantoor inschakelen voor vragen. Onze werkwijze is gebaseerd op een open en directe relatie met onze klanten, terwijl het interne overleg via korte lijnen loopt. Andere zaken die bij onze dienstverlening van belang zijn, zijn betrokkenheid bij onze klanten, flexibiliteit en duurzaamheid in onze relatie naar klanten.

Opleiding
Scholing en opleiding voor werknemers

Regelmatige (bij)scholing is een vereiste om de werkzaamheden binnen ons werkveld goed uit te kunnen voeren. Kennis van de veranderingen in wet- en regelgeving en een goede beheersing van de vaktechniek wordt gewaarborgd via het opleidingenaanbod van diverse kwalitatief hoog aangeschreven aanbieders van opleidingen en cursussen.

Kwaliteitsmanagement

Om te waarborgen dat onze dienstverlening op vaktechnisch verantwoorde wijze plaatsvindt, is binnen ons kantoor een handboek kwaliteit van kracht. In dit handboek zijn de richtlijnen vastgelegd die ondersteunend en richtinggevend zijn voor onze dienstverlening aan klanten. Daarnaast hebben wij een aantal procedures en werkprocessen in hoofdlijnen uitgewerkt die voor een goede kantoororganisatie onontbeerlijk zijn. Periodiek wordt ons kantoor op kwaliteit getoetst door onze beroepsorganisatie, de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Onderdeel van de eisen van de NBA zijn bijvoorbeeld de klachten- en klokkenluidersregeling en de aanwezigheid van een compliance officer, de heer A.J.H. Dunnink AA.

Branche- en beroepsorganisaties

Om de kwaliteit en de continuïteit van kennis te bewaken, zijn wij lid van de volgende branche- en beroepsorganisaties:

  • Auxilium Adviesgroep
  • Extendum
  • Fiscount Adviesgroep
  • NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)