UBO-inschrijving mogelijk tot 27 maart 2022

Wellicht heeft u van de Kamer van Koophandel onlangs een brief ontvangen waarin wordt verzocht de UBO (uiteindelijk belanghebbende) van een organisatie binnen 6 weken in te schrijven in het UBO-register (onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Een UBO is iemand die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V., of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een V.O.F. of maatschap.

De UBO’s van de volgende organisaties moeten worden ingeschreven:

  • niet beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen (B.V.’s en N.V.’s)
  • stichtingen
  • verenigingen:
    • met volledige rechtsbevoegdheid
    • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • coöperaties
  • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

Nu is de werkelijke termijn om de inschrijving te doen, voor organisaties die reeds zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, veel langer dan de in de brief genoemde termijn van 6 weken, te weten tot 27 maart 2022.

Wij als accountantskantoor kunnen de inschrijving niet voor u doen. Dit moet u doen met uw eigen DigiD-code, waarbij er ter verificatie één cent betaald moet worden. Inschrijven kan ook via formulieren die op de site van de Kamer van Koophandel te downloaden zijn. Uiteraard kunnen wij u wel helpen als u vragen heeft of als u samen met ons de inschrijving wilt verzorgen. Er moeten namelijk bewijsstukken meegestuurd worden bij de inschrijving waaruit blijkt dat de UBO ook daadwerkelijk een UBO is.

U kunt eventueel ook uw notaris vragen om te helpen met het inschrijven.

Mocht u op voorhand nog vragen hebben, dan kunt u die stellen bij uw vaste contactpersoon.

Bericht auteur